เน็ตเต่าเราทำใจ แต่ไม่ใช่กับเจ้าของฟาร์มรายนี้ ที่ลงทุนตั้งเสารับสัญญาณ 4G ด้วยตนเอง

Home / Tips & Technic / เน็ตเต่าเราทำใจ แต่ไม่ใช่กับเจ้าของฟาร์มรายนี้ ที่ลงทุนตั้งเสารับสัญญาณ 4G ด้วยตนเอง

ริชาร์ด กาย เจ้าของฟาร์มแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ชนบทแห่งสหราชอาณาจักร เกิดหมดความอดทนกับแบนด์วิธจำกัดจำเขี่ย ในพื้นที่อยู่อาศัยของเขาที่มีความเร็วดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตเพียงแค่ 1 Mbps ชายคนนี้จึงใช้ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถจากที่เคยทำงานด้านเทคโนโลยีไอที ประดิษฐ์คิดค้นเสารับสัญญาณ 4G นำมาใช้งานแทนบรอดแบนด์อันแสนเชื่องช้า

4G Richard Guy 01

โดยเขาสำรวจพื้นที่ๆ สามารถรับสัญญาณได้ดีที่สุด ในการติดตั้งเสารับสัญญาณ 4G ต้นนี้ พร้อมเชื่อมต่อสายใยแก้วน้ำแสง (Fiber Optic) อาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่และแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งอยู่บนเสา อีกทั้งทำการลากสายเข้าบ้านด้วยวิธีการฝังดินความยาวกว่า 1 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมต่อไปยังเร้าเตอร์ภายในบ้าน ทำให้เขาสามารถใช้งานสัญญาณ 4G ที่รับมาในรูปแบบของอินเทอร์เน็ต LAN และ WiFi

4G Richard Guy 02

งานนี้นอกจากเขาจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วแบบเต็มๆ ถึง 45 Mbps+ แล้ว ยังสามารถริเริ่มธุรกิจติดตั้งเสาสัญญาณ 4G ในพื้นที่ชนบทชื่อ Agri-Broadband ต่ออีกด้วย โดยมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ปอนด์ โดยดูจากค่าอุปกรณ์และความยาวของสายใยแก้วนำแสง

Source – Engadget