20 ปุ่มชอทคัท ใช้บ่อยใน Windows 8

Home / Tips & Technic / 20 ปุ่มชอทคัท ใช้บ่อยใน Windows 8

 20 ปุ่มชอทคัท ใช้บ่อยใน Windows 8 ในครั้งนี้ได้รวบรวมมาเพื่อช่วยให้การทำงาน
ใน Windows 8 ของทุกคนจะได้ประหยัดเวลาและทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น อีก
ทั้งหลายๆปุ่มในนี้ก็สามารถใช้งานกับ Windows 7 ได้ด้วยเช่นกัน

w2

Windows เปิดหน้าจอ Start Screen / กดซ้ำเพื่อสลับกลับมาหน้า Desktop
Windows+D เข้าสู่หน้า Desktop
Windows+F ค้นหาไฟล์
Windows+. เพื่อ Pin และ Unpin Windows Apps บนหน้าจอด้านข้าง
Windows+X เปิดเมนู Power user  ที่มีเมนูที่เราใช้งานเป็นประจำอยู่ในนั้น

w1
Windows+L ล็อคคอมพิวเตอร์ทันที หากต้องการใช้งานต้องใส่พาสเวิร์ดใหม่
Windows+C เปิดเมนุ Charms
Windows+i เปิด Settings
Windows+C+Tab ดูโปรแกรมที่กำลังใช้งานทั้งหมด (คล้าย Alt+tabแบบขยาย)
Windows+Print screen เพื่อเซฟหน้าจอเอาไว้ใน My Pictures

w3

Windows+ลูกศรชี้ขึ้น ขยายหน้าจอที่ทำงานอยู่ให้เต็มจอ
Windows+ลูกศรชี้ลง ย่อหน้าจอที่ทำงานอยู่
Windows+ลูกศรชี้ซ้ายขวา เลื่อนหน้าจอที่ทำงานให้ย่อไปทางที่เลือก
F11 เปิดหน้าต่างที่ใช้อยู่แบบ Full Screen
Windows+T ไปที่โปรแกรมแรกบน Taskbar ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนซ้าย-ขวาได้ Enter เพื่อตกลง

w4

Windows+1…9 สลับไปยังโปรแกรมบน Task Bar ตามตำแหน่งเลขที่กด
Shift+Windows+1…9  เปิดโปรแกรมบน Task Bar ตามตำแหน่งเลขที่กด
Alt+Tab สลับโปรแกรมที่ใช้งานไปทางด้านขวา
Alt+Shift+Tab สลับโปรแกรมที่ใช้งานไปทางด้านซ้าย
Alt+F4 ปิดหน้าต่างทีใช้งาน