รูปภาพ วิธีเช็คว่า iPhone ที่ซื้อมาเป็นเครื่อง Refurbished หรือ Replacement หรือไม่

Home / Tips & Technic / วิธีเช็คว่า iPhone ที่ซื้อมาเป็นเครื่อง Refurbished หรือ Replacement หรือไม่ / รูปภาพ
4 ภาพ