application แอปพลิเคชัน

แนะนำแอปพลิเคชันลดแสงฟ้า ถนอมสายตาเวลามองหน้าจอ

Home / Tips & Technic / แนะนำแอปพลิเคชันลดแสงฟ้า ถนอมสายตาเวลามองหน้าจอ

คนยุคนี้มีชีวิตประจำวันที่ต้องใช้สายตาเพ่งหน้าจอตลอดเวลา โดยเฉพาะหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทั้งการใช้ทำงาน หรือเพื่อความบันเทิงก็ตาม แน่นอนว่าการมองหน้าจอนานๆ ไม่ใช่เรื่องดีแน่ แต่เราสามารถอันตรายที่เกิดจากการใช้สายตามองหน้าจอมากเกินไปได้ครับ โดยการใช้แอปพลิเคชันลดแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดวงตาของเราได้ โดยมีวิธีดังนี้เลย

วิธีถนอมสายตาด้วยแอปพลิเคชันลดแสงฟ้า

  1. โหลดแอปพลิเคชัน “Bluelight Filter
  2. แตะปุ่ม ยอมรับ
  3. แตะปุ่ม เปิด

4. แตะปุ่มเพื่ออนุญาตให้แอปทำงานทับแอปอื่น
5. เลื่อนปรับความเข้มของสีบนหน้าจอ
6. สามารถเลือกปรับโทนสีของหน้าจอได้