Bluetooth how to

วิธีลบอุปกรณ์ Bluetooth ที่เคยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของเรา

Home / Tips & Technic / วิธีลบอุปกรณ์ Bluetooth ที่เคยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของเรา

อุปกรณ์พกพาอย่างเช่นสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เมื่อใช้งานไปนานวันเข้า ก็จะมีข้อมูลการเชื่อมต่อ Bluetooth ต่างๆ ผ่านการเชื่อมต่อกับเครื่องของเรามากมาย ซึ่งบางอุปกรณ์เราก็ยังใช้อยู่ แต่อุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้แต่เคยเชื่อมต่อไว้ มันก็ไม่สามารถหายไปเองได้หากเราไม่เข้าไปเลือกลบด้วยตัวเอง ทำให้บางครั้งเครื่องของคุณจะมีรายชื่ออุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อไว้เยอะมาก ทำให้เวลาจะเลือกใช้จริงทำได้ยากขึ้นครับ แต่เราสามารถจัดการกับอุปกรณ์ที่เราเคยเชื่อมต่อไว้ แต่ไม่ได้ใช้แล้วได้ดังนี้เลย

วิธีลบอุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อ Bluetooth เอาไว้

  1. เลือกเมนู การตั้งค่า
  2. เลือก การเชื่อมต่ออุปกรณ์
  3. เลือก บลูทูธ
  4. แตะปุ่ม ” ! ”
  5. เลือก ยกเลิกการจับคู่ เพื่อลบการเชื่อมต่อนั้น