Wiko View Series ปรับราคาใหม่รับลมร้อนเริ่มต้นเพียง 4,290 บาท!!

Wiko View Series ปรับราคาใหม่รับลมร้อนเริ่มต้นเพียง 4,290 บาท!!

Wiko (วีโก) สมาร์ทโฟนจากฝรั่งเศส ปรับราคาใหม่ เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน Wiko View Series ทั้ง 3 รุ่น ในราคาสุดพิเศษกว่าใคร กับมุมมองที่กว้างกว่า