Leica เปิดตัว V-Lux 5 กล้อง Compact Super zoom ตัวล่าสุด

Leica เปิดตัว V-Lux 5 กล้อง Compact Super zoom ตัวล่าสุด

Leica เปิดตัว กล้อง Compact รุ่นใหม่ V-Lux 5 ซึ่งเป็นการรีแบรนด์ Panasonic DC-FZ1000 II เพื่อสานต่อความสำเร็จจากรุ่นก่อนหน้าอย่าง V-Lux Typ 114 ที่เป็นการรีแบรนเ์ Lumix FZ1000 เช่นกัน