Unicode เตรียมปล่อย EMOJI ใหม่!! กว่า 150 แบบ สำหรับ iPhone และ iPad คาดจะได้ใช้ปลายปีนี้

Unicode เตรียมปล่อย EMOJI ใหม่!! กว่า 150 แบบ สำหรับ iPhone และ iPad คาดจะได้ใช้ปลายปีนี้

มีใครชอบใช้ Emoji ในการสื่อสารบ้างครับ? ล่าสุดตอนนี้ Unicode Consortium ได้เปิดตัว Emoji ชุดใหม่ซึ่งมีทั้งหมด 157 ภาพ ซึ่งคาดว่าบริษัทต่างๆ จะนำมาใช้ในปลายปีนี้ รวมถึงอุปกรณ์ iOS ของ Apple ด้วย