Samsung ประกาศจะหยุดให้บริการ Story Sharing ในปลายเดือนมีนาคมนี้

Samsung ประกาศจะหยุดให้บริการ Story Sharing ในปลายเดือนมีนาคมนี้

Story sharing เป็นบริการในการสำรองรูปภาพและวิดีโอที่อยู่ใน Gallery ของสมาร์ทโฟน Samsung แต่ล่าสุด Samsung ได้ปล่อยข่าวร้ายออกมา เพื่อแจ้งให้ทราบว่า Samsung จะหยุดให้บริการ Story Sharing