Google ปล่อยธีม Star Wars   ถึงเวลาต้องเลือกข้างแล้ว

Google ปล่อยธีม Star Wars ถึงเวลาต้องเลือกข้างแล้ว

Google ได้ปล่อยธีมจากภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ที่กำลังจะเข้าฉายมาในเดือนหน้านี้เอง เพื่อเป็นฉลองให้กับภาพยนตร์นี้เอง ผู้ใช้สามารถเลือกข้างได้ว่าจะอยู่ Light Side หรือ Dark Side ซึ่งเลือกแล้วจะมีธีมไปรับรองกับผลิตภัณฑ์ของ Google ได้แก่ Gmail,…