Twitter เริ่มทดสอบ เพิ่มตัวอักษรในการโพสต์จาก 140 เป็น 280 ตัวอักษร!

Twitter เริ่มทดสอบ เพิ่มตัวอักษรในการโพสต์จาก 140 เป็น 280 ตัวอักษร!

Twitter ประกาศว่าได้ทดสอบทวีตแล้วโดยเพิ่มจำนวนตัวอักษรให้เป็น 280 จากเดิม 140 เพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัว อย่างไรก็ตามคุณลักษณะนี้มีให้เลือกเฉพาะ