เปิดตัว SHAREMAI แพลตฟอร์มที่ใช้เพิ่มยอดขายให้กับทุกธุรกิจผ่าน E-market รูปแบบใหม่

เปิดตัว SHAREMAI แพลตฟอร์มที่ใช้เพิ่มยอดขายให้กับทุกธุรกิจผ่าน E-market รูปแบบใหม่

เปิดตัว SHAREMAI แพลตฟอร์มตัวใหม่ที่จะใช้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับทุกธุรกิจผ่าน E-market รูปแบบใหม่ล่าสุด โดยมีเป้าหมาย เพื่อเพิ่มยอดขาย