Samsung C-Lab โชว์โปรเจ็คสุดล้ำ ขุด Bitcoin ด้วยมือถือเก่า 40 เครื่อง !

Samsung C-Lab โชว์โปรเจ็คสุดล้ำ ขุด Bitcoin ด้วยมือถือเก่า 40 เครื่อง !

Samsung C-Lab โปรเจ็คสุดครีเอท นำสมาร์ทโฟนเครื่องเก่ามาทำประโยชน์โดยการประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆ เช่นเครื่องขุด Bitcoin หรือเป็นนกฮูกหุ่นยนต์สำหรับเฝ้าบ้าน