Samsung Galaxy A71 5G มุ่งขายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เร็วๆ นี้

Samsung Galaxy A71 5G มุ่งขายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เร็วๆ นี้

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า Galaxy A51 5G มีขายที่ประเทศเกาหลีใต้ และล่าสุดมีข่าวว่าจะเปิดตัว Galaxy A71 ที่รองรับเครือข่าย 5G ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เร็วๆ นี้