มีความเรียบ!! Samsung Galaxy S8 อาจไม่มีกล้องที่นูนอีกต่อไป

ดูจะมีความนูนที่น้อยลงเรื่อยๆ เห็นได้ชัดโดยเฉพาะ Galaxy S6 มา Galaxy S7 ซึ่งแบนลงอย่างเห็นได้ชัด โดยใน Galaxy S8 อาจไม่มีกล้องที่นูนอีกต่อไปแล้ว