Huawei โชว์ล้ำใช้สมาร์ทโฟนฝังเทคโนโลยีเอไอควบคุมรถยนต์ไร้คนขับ ในโครงการ RoadReader

Huawei โชว์ล้ำใช้สมาร์ทโฟนฝังเทคโนโลยีเอไอควบคุมรถยนต์ไร้คนขับ ในโครงการ RoadReader

Huawei กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารรายแรกของโลกที่ใช้สมาร์ทโฟนฝังเทคโนโลยีเอไอมาควบคุมการขับขี่รถยนต์ กับ โครงการ RoadReader