CEO Huawei เผยว่า Apple เป็นต้นแบบในการรักษาข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้

CEO Huawei เผยว่า Apple เป็นต้นแบบในการรักษาข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อต่างประเทศอย่าง CNBC ได้มีโอกาศไปสัมภาษณ์ Ren Zhengfei ผู้ก่อตั้ง และ CEO ของ Huawei ซึ่งหนึ่งในบทสัมภาษณ์นั้นมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่คือการที่ผู้ก่อตั้ง Huawei ได้ให้ความชื่นชม Apple ในเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้งาน