Xiaomi Redmi 5 และ Redmi 5 Plus เปิดตัวในไทย จอ 18:9 ราคาเริ่มต้น 4,490 บาท

Xiaomi Redmi 5 และ Redmi 5 Plus เปิดตัวในไทย จอ 18:9 ราคาเริ่มต้น 4,490 บาท

Xiaomi Redmi 5 และ Redmi 5 Plus เป็นสมาร์ทโฟนอีกรุ่นที่ได้รับความสนใจมากๆ ในวันที่เปิดตัวในต่างประเทศ เพราะเป็นสมาร์ทโฟนที่ยังคงคอนเซ็ปต์สมาร์ทโฟน