Xiaomi POCOPHONE F1 ผ่านการรับรอง Bluetooth แล้ว ยืนยันมาพร้อม Snapdragon 845

Xiaomi POCOPHONE F1 ผ่านการรับรอง Bluetooth แล้ว ยืนยันมาพร้อม Snapdragon 845

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็น Xiaomi POCOPHONE F1 ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ Xiaomi ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้ CPU ชิป Snapdragon 845 แต่มาในราคาไม่ถึง 20,000 บาท