มีความเหมือน!! Oukitel U18 สมาร์ทโฟนจอเต็มมาพร้อมรอยบาก เปิดจองในราคาแค่ 5,300 บาท

มีความเหมือน!! Oukitel U18 สมาร์ทโฟนจอเต็มมาพร้อมรอยบาก เปิดจองในราคาแค่ 5,300 บาท

Oukitel U18 สมาร์ทโฟนที่หยิบยืมดีไซน์ของ iPhone X มาใช้แบบตรงๆ เริ่มเปิดให้จองแล้วในราคาเพียง 160 เหร่ียญ (ประมาณ 5,300 บาท)