Apple ประกาศแก้ปัญหา No Service บน iPhone 7 ฟรี รายละเอียดด้านใน

Apple ประกาศแก้ปัญหา No Service บน iPhone 7 ฟรี รายละเอียดด้านใน

Apple ประกาศเปิดตัวโครงการซ่อมปัญหา iPhone 7 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากที่มีผู้ใช้บางรายพบปัญหามีการแจ้งเตือน “no service” แสดงบนแถบแจ้งเตือนตลอดเวลา ทั้งๆ ที่โทรศัพท์มีสัญญานปกติ