Xiaomi ลบโพลล์บน Twitter ของตนเอง เนื่องจากคนชอบ Android One มากกว่า MIUI

Xiaomi ลบโพลล์บน Twitter ของตนเอง เนื่องจากคนชอบ Android One มากกว่า MIUI

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา Xiaomi ทำโพลล์สำรวจความนิยมบน Twitter ว่าระหว่าง MIUI 9 และ Android One ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะชอบระบบปฏิบัติการไหนมากกว่ากัน