Google จับมาริโอ้มาดริฟท์โชว์บน Maps ฉลองวัน Mario Day

Google จับมาริโอ้มาดริฟท์โชว์บน Maps ฉลองวัน Mario Day

สำหรับบางคนที่ยังไม่รู้ แต่ในวันที่ 10 มีนาคมนี้เหล่าเกมเมอร์ต่างยกย่องวันนี้ให้เป็นวัน Mario Day ซึ่งน่าจะมาจากตัวย่อของเดือนที่เมื่อรวมกับวันแล้วมันเขียนว่า “MAR10” ที่มองดีๆ ก็อ่านเป็น MARIO ได้