Microsoft อัปเดต OneDrive ให้ใช้งานได้หลากหลาย พร้อมกับ UI ใหม่ดูสะอาดโล่งตา

Microsoft อัปเดต OneDrive ให้ใช้งานได้หลากหลาย พร้อมกับ UI ใหม่ดูสะอาดโล่งตา

Microsoft กำลังปรับปรุงบริการจัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์ของ OneDrive และอัปเดตระบบ UI ใหม่ให้ดูสะอาดโล่งตาน่าใช้งานมากขึ้น ทั้งบนเว็ป และ โทรศัพท์มือถือ