AI อยู่ได้ทุกที่แม้แต่ในขนม LOTTE ใช้ AI มาช่วยคิดรสชาติขนม TOPPO

AI อยู่ได้ทุกที่แม้แต่ในขนม LOTTE ใช้ AI มาช่วยคิดรสชาติขนม TOPPO

เราคงเคยเห็นข่าวเกี่ยวกับการใช้ AI มามากมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในสมาร์ทโฟน หรือกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราเคยเห็นกันไปแต่ล่าสุด AI ได้เข้ามามีบทบาทกับอาหารของมนุษย์บ้างแล้ว