Google ใจป้ำแจก 1 TB แค่ทำรีวิวใน Maps

Google ใจป้ำแจก 1 TB แค่ทำรีวิวใน Maps

Google แจกจริงพื้นที่ 1 TB เมื่อเราทำรีวิวใน Maps ต่างๆ ด้วยโปรแกรม Local Guides มาว่าจะเขียนรีวิวเรื่องที่พีก ร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และจะมีคะแนนรีวิวเป็นครั้งๆไป Level 1…