DIY : Chia Pet คีย์บอร์ด ขจีศักดิ์ !!

DIY : Chia Pet คีย์บอร์ด ขจีศักดิ์ !!

  ผลวิจัยเค้าบอกกันว่า เม้าท์ กับ คีย์บอร์ด นั้น เน่า หนอน ยิ่งกว่าชักโครก ซะอีก!!  จะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรกันชาวเรา? วิถีชีวิตนักเลงคีย์บอร์ด อย่างเราๆ ท่านๆ เนี่ยนะ…

WOW-Keys พิมพ์นี้ทั่วถึง!!

WOW-Keys พิมพ์นี้ทั่วถึง!!

คุณเป็นมนุษย์ประเภทเดียวกับ “วันทอง” หรือเปล่า? ฉันเลือกไม่ได้ แบ่งใจออกเป็นหลายส่วนเท่าๆ กัน แจกจ่ายแบ่งสรร ตามความเหมาะสม ปลื้มทุกอย่าง ใช่ทุกสิ่ง Everything born  for Me !!…

สัมผัสแห่งลำเนาไพร

สัมผัสแห่งลำเนาไพร

  ทุกวันนี้เราชินชาไปกับสังคมเมืองหลวงมากน้อยเพียงไหน? ชินจนไม่ต้องเหนื่อยจินตนาการถึง ตรงกันข้ามเรากลับพยายามจะละทิ้ง ความวุ่นวาย ในเมืองหลวงพยายามจะทิ้งมโนภาพ ที่แทบจะเป็นไดอะล๊อคเดียวกันหมดทุกคนเสียด้วยซ้ำ ไม่ว่าจะเป็น  รถติด ความเร่งรีบ อาหารฟาสต์ฟู๊ด ฝุ่นละออง ควันพิษ ม๊อบ ประท้วง…