Galaxy S10 เตรียมโบกมือลา สแกนม่านตา Iris Scanner

Galaxy S10 เตรียมโบกมือลา สแกนม่านตา Iris Scanner

ตั้งแต่ Samsung เปิดตัว Galaxy S8 จนถึงเรือธงรุ่นปัจจุบันอย่าง Galaxy S9 ก็ยังคงรองรับการแสกนม่านตา Iris Scaner อยู่แต่ล่าสุดคงต้องโบกมือลา Iris scaner แล้วหลังสื่อเกาหลีอย่าง the bell รายงานว่า