iPhone 11, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max เตรียมขายที่ไทยเร็วๆ นี้

iPhone 11, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max เตรียมขายที่ไทยเร็วๆ นี้

ล่าสุด กสทช. ของไทยได้ขึ้นรายชื่อบนเว็บไซต์ที่ให้ iPhone 11ทั้ง 3 รุ่น ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคมเรียบร้อยแล้ว