Samsung Galaxy S9 อาจจะมาพร้อม Intelligent Scan ที่สแกนใบหน้าและม่านตาพร้อมกัน

Samsung Galaxy S9 อาจจะมาพร้อม Intelligent Scan ที่สแกนใบหน้าและม่านตาพร้อมกัน

ล่าสุดมีข้อมูลใหม่หลุดมาจากนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นว่าใน Samsung Galaxy S9 จะมาพร้อม ระบบ สแกนใบหน้าพร้อมกันกับระบบสแกนม่านตา เรียกว่า Intelligent Scan