IG ออกแอพพลิเคชั่นใหม่ Instagram Lite ใช้พื้นที่น้อยกว่า 1 MB

IG ออกแอพพลิเคชั่นใหม่ Instagram Lite ใช้พื้นที่น้อยกว่า 1 MB

ในที่สุด Instagram ย่อแอพพลิเคชั่นให้มีขนาดเล็กลงแล้วนะครับ โดยปล่อยแอพพพลิเคชั่นใหม่อย่าง Instagram Lite ออกมาซึ่งมีขนาดเพียง 573 KB เป็นขนาดที่เล็กมาก