โรงพยาบาลฝรั่งเศสให้ผู้ป่วยใช้แว่น VR บรรเทาอาการเจ็บแทนใช้ยา

โรงพยาบาลฝรั่งเศสให้ผู้ป่วยใช้แว่น VR บรรเทาอาการเจ็บแทนใช้ยา

ล่าสุดเองในโรงพยาบาลฝรั่งเศสก็ได้เริ่มทดลองใช้งานแว่น VR เพื่อช่วยดึงความสนใจอาการบาดเจ็บในตัวผู้ป่วยให้ลดลง