Huawei ตั้งเป้าสร้างคลาวด์ใหญ่ 1 ใน 5 ของโลกในงาน Huawei connect 2017

Huawei ตั้งเป้าสร้างคลาวด์ใหญ่ 1 ใน 5 ของโลกในงาน Huawei connect 2017

งาน Huawei connect 2017 ซึ่งจัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ นิว อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซโป เซ็นเตอร์ มีบริษัท และผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีชั้นนำระดับโลกกว่า 20,000 คน จาก 150 ประเทศ