พบ มัลแวร์รัสเซีย ฝังตัวในบริษัทไฟฟ้า อเมริกา เชื่อมโยงถึงการโจมตีทางไซเบอร์!!

พบ มัลแวร์รัสเซีย ฝังตัวในบริษัทไฟฟ้า อเมริกา เชื่อมโยงถึงการโจมตีทางไซเบอร์!!

ซึ่งกล่าวกันว่ารหัสภายในมัลแวร์ได้เชื่อมโยงไปถึงการแฮกข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐฯโดยรัสเซีย ที่เรียกว่า Grizzy Steppe