ต้องรอด!! Google Maps บน iOS 6 โผล่แล้ว แบบ Jailbreak

ต้องรอด!! Google Maps บน iOS 6 โผล่แล้ว แบบ Jailbreak

  iOS 6 กำลังกลายสภาพเป็นโอเอส ไม่แนะนำให้อัพเดท หากไม่อยากสูญเสียแผนที่อันมีค่าอย่าง Google Maps ไป และต้องทนใช้ความกาก ที่อาจพาคุณหลงทางได้ของ Apple Maps   ซึ่งทางรอดอย่างรอให้ทีมพัฒนาแอปเปิลปรับปรุงแมพจนเข้ารูปเข้าฝักนั้น…

Google Maps Floor Plan Marker เดินอาคารไหน ก็ได้ ไม่หลง!!

Google Maps Floor Plan Marker เดินอาคารไหน ก็ได้ ไม่หลง!!

  Google Maps Floor Plan Marker – ในบางครั้งเมื่อคุณไปยังสถานที่แปลกถิ่น เช่น โรงแรมจิ่งหรีดในต่างจังหวัด สนามบินต่างประเทศ หรือ ห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ คุณเองต้องเคยเดินเพื่อหาพิกัดที่คุณจะไป ในที่ที่ไม่คุ้นชินเหล่านั้น…