Google Translate อัพเดทฟีเจอร์แปลข้อความผ่านกล้องใหม่ พร้อมรองรับภาษาไทย

Google Translate อัพเดทฟีเจอร์แปลข้อความผ่านกล้องใหม่ พร้อมรองรับภาษาไทย

Google ประกาศอัพเดทแอพพลิเคชั่น Google Translate บนสมาร์ทโฟนใหม่ สามารถใช้งานการแปลข้อความผ่านกล้องได้ พร้อมรองรับภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมอีก 60 ภาษา หนึ่งในนั้นมีภาษาไทยด้วยครับ