Galaxy Note 9 จะเป็นมือถือรุ่นแรกของ Samsung ที่รองรับสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอ

Galaxy Note 9 จะเป็นมือถือรุ่นแรกของ Samsung ที่รองรับสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอ

มีรายงานว่า Samsung อาจทำสำเร็จในการใส่เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือลงในหน้าจอทัน Galaxy Note 9 ซึ่งอาจจะเปิดตัวในเวลา 1 ปีต่อจากนี้