iSnap คืออะไร (และขั้นตอนการใช้งาน)

iSnap คืออะไร (และขั้นตอนการใช้งาน)

1. iSnap คืออะไร? iSnap เป็นบริการรูปแบบใหม่ ของหนังสือพิมพ์ ในเครือเนชั่น ที่ได้นำ AR เทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับ สื่อสิ่งพิมพ์ภายใต้แนวคิด “หนังสือพิมพ์มีชีวิต” เพื่อเพิ่มขอบเขตการรับชมข่าว ให้ผู้อ่านได้ประสบการณ์แปลกใหม่ และทำให้สาระข่าวสารมีความสนุกสนาน…