งานเข้า!! Facebook ระบบผิดพลาด แอบเปลี่ยนโพสต์จาก เห็นเฉพาะเพื่อน เป็น สาธารณะ กว่า 14 ล้านราย

งานเข้า!! Facebook ระบบผิดพลาด แอบเปลี่ยนโพสต์จาก เห็นเฉพาะเพื่อน เป็น สาธารณะ กว่า 14 ล้านราย

งานเข้า Facebook อีกแล้วหลังจาก Record รายงานว่าข้อมูลผู้ใช้ Facebook กว่า 14 ล้านรายได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความผิดพลาดของระบบ ทำให้โพสต์จาก Private friend เป็น Public หรือจากเฉพาะเพื่อนเป็นสาธารณะ