Canon เพิ่มกล้อง EOS 200D 3 สีใหม่ตอบรับผู้ซื้อที่ชื่นชอบกล้องสไตล์แฟชั่น

Canon เพิ่มกล้อง EOS 200D 3 สีใหม่ตอบรับผู้ซื้อที่ชื่นชอบกล้องสไตล์แฟชั่น

Canon ตอบรับเสียงเรียกร้องจากผู้ใช้กล้องในไทยด้วยการเพิ่มเติมกล้อง Canon EOS 200D สีใหม่ล่าสุด คือ สีดำ (Classic Black) จาก 2 สีเดิม คือ สีขาว (Trendy White) และสีเงิน (Sophisticated Silver)