Bitcoin ราคาตกต่อเนื่อง ล่าสุดอินเดียประกาศชัด ไม่ยอมรับเป็นสกุลเงินถูกกฎหมาย

Bitcoin ราคาตกต่อเนื่อง ล่าสุดอินเดียประกาศชัด ไม่ยอมรับเป็นสกุลเงินถูกกฎหมาย

สงสัยอาจจะไม่คุ้มค่าไฟสำหรับนักขุดซะแล้วครับ สำหรับราคา Bitcoin ในปัจจุบัน ที่มีแนวโน้มล่วงลงต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีผลมาจากการประกาศไม่ยอมรับ Cryptocurrency ประเภทนี้อย่างถูกกฎหมายในหลายประเทศ

จีนเตรียมกวาดล้าง Bitcoin ประกาศแบน Cryptocurrency ชี้ไม่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจภาคจริง!!

จีนเตรียมกวาดล้าง Bitcoin ประกาศแบน Cryptocurrency ชี้ไม่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจภาคจริง!!

จีนประกาศเร่งการควบคุมการซื้อขายเงิน Cryptocurrency โดยตั้งเป้าหมายไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์ และแอปพลิเคชันที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งมักมีฐานอยู่ทั้งในประเทศและนอกประเทศ เช่น กระเป๋าเงินออนไลน์ เป็นต้น