Samsung รองรับฟีเจอร์ CMC เชื่อมต่อแท็บเล็ตสามารถโทรและส่งข้อความได้

Samsung รองรับฟีเจอร์ CMC เชื่อมต่อแท็บเล็ตสามารถโทรและส่งข้อความได้

Samsung ได้ปล่อยฟีเจอร์ใหม่อย่าง CMC ที่เชื่อมต่อระหว่างแท็บเล็ต Samsung Galaxy Tab S5e และสมาร์ทโฟนสามารถใช้ระบบการโทรหรือส่งข้อความได้