Chrome 68 เวอร์ชั่นใหม่จะเรียกเว็บไซต์ HTTP ว่าไม่ปลอดภัยทั้งหมด

Chrome 68 เวอร์ชั่นใหม่จะเรียกเว็บไซต์ HTTP ว่าไม่ปลอดภัยทั้งหมด

ล่าสุด Google ประกาศว่ามาตรการใหม่ของ Chrome 68 เวอร์ชั่นใหม่ที่จะปล่อยให้ใช้ในเดือนกรกฎาคม 2018 นี้ เว็บไหนที่ไม่มีการเข้ารหัสความปลอดภัย HTTPS จะถูกแจ้งว่าเป็นเว็บอันตรายทั้งหมด (Not Secure) ดังนั้นเว็บไหนที่ยังเป็น HTTP อยู่ จะถูกมาร์คว่าเป็นเว็บไม่ปลอดภัยทุกกรณี