โพสต์ Instagram แล้วไม่ค่อยมีคนเห็น? อ่าน Algorithm ปี 2018 หรือยังล่ะ

โพสต์ Instagram แล้วไม่ค่อยมีคนเห็น? อ่าน Algorithm ปี 2018 หรือยังล่ะ

Algorithm การแสดงผลของ Instagram ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบ แต่ล่าสุดในปี 2018 มันได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วครับ ซึ่งในการอัพเดตครั้งนี้ อาจจะดีสำหรับบางคน และไม่ดีสำหรับบางคน