Amazon เพิ่มความสามารถให้ Alexa ฉลาดขึ้นเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการใช้

Amazon เพิ่มความสามารถให้ Alexa ฉลาดขึ้นเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการใช้

เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Google ได้เพิ่มความสามารถในการจดจำ และแบ่งแยกเสียงบุคคลซึ่งช่วยให้อุปกรณ์สามารถปรับเปลี่ยนการตอบสนองต่อทุกคนในบ้านได้ และล่าสุด Amazon ก็ได้บอกว่าได้เพิ่มความสามารถให้ Alexa แล้วเช่นกัน