Apple งานเข้า!! เร่งหาสาเหตุหูฟัง AirPods ไหม้เอง

Apple งานเข้า!! เร่งหาสาเหตุหูฟัง AirPods ไหม้เอง

เป็นที่รู้กันดีนะครับ ตั้งแต่ Apple เริ่มจำหน่าย iPhone 7 นั้น ก็มีการขาย หูฟัง AirPods ร่วมด้วย เพราะไม่มีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม. แล้ว แต่ล่าสุดเหมือนหูฟัง AirPods ของ Apple เองจะเกิดปัญหาแล้ว เมื่อมีรายงานว่า หูฟัง AirPods เกิดการไหม้เอง