Google Assistant เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ Actions พร้อมเพิ่มภาษาใหม่ 7 ภาษา มีไทยด้วย

Google Assistant เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ Actions พร้อมเพิ่มภาษาใหม่ 7 ภาษา มีไทยด้วย

ที่งาน MWC 2018 Google ได้ประกาศเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งเป็นส่วนพัฒนาของ Actions หนึ่งในฟีเจอร์ของ Google Assistant ระบบผู้ช่วยสั่งการด้วยเสียงของ Google ที่สามารถจองตั๋วหรือแจ้งเตือนได้