Apple ถูกบริษัทของญี่ปุ่นฟ้อง อ้างเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า Animoji มาก่อนแล้ว!

Apple ถูกบริษัทของญี่ปุ่นฟ้อง อ้างเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า Animoji มาก่อนแล้ว!

Apple ถูกฟ้องโดย บริษัทญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า Animoji โดยกรณีที่ถูกฟ้องคือ การใช้ชื่อกับฟีเจอร์ใหม่บน iPhone X ที่ได้ทำการเปิดตัวไปนั่นเอง

iPhone 8 อาจจะมาพร้อมลูกเล่นใหม่ Animoji ที่สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3D emoji ได้

iPhone 8 อาจจะมาพร้อมลูกเล่นใหม่ Animoji ที่สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3D emoji ได้

จากข้อมูลของ เฟิร์มแวร์ iOS 11 ที่รั่วไหลออกมานั้น ทำให้ได้พบลูกเล่นใหม่ที่จะมาใน iPhone 8 มีชื่อเรียกว่า Animoji ซึ่งเป็นการใช้เซ็นเซอร์ใบหน้าแบบ 3D เพื่อสแกนใบหน้า