เคล็ดลับ คืนชีพรูเสียบ iPhone ที่มีปัญหาชาร์จไฟไม่เข้า

เคล็ดลับ คืนชีพรูเสียบ iPhone ที่มีปัญหาชาร์จไฟไม่เข้า

เชื่อว่าบางคนที่ใช้ไอโฟนมานานคงเคยพบกับปัญหาชาร์จไฟไม่เข้ากันมาบ้าง โดยที่เครื่องนั้นไม่เคยพบกับการตกหล่น, ตกน้ำ หรือประสบอุบัติเหตมาก่อน แบบที่ใช้อยู่ดีๆ