Nokia 7705 twist โนเกีย 7705

Nokia 7705 twist โนเกีย 7705

โทรศัพท์มือถือ Nokia 7705 twist ออกแบบมาในรูปทรงสวิง (Swivel design) พร้อมแผงแป้นพิมพ์ QWERTY สะดวกในการพิมพ์ข้อความ โดดเด่นกับระบบแจ้งเดือนด้วย Contact Light Ring แสงไฟหลากสีกระพริบเตือนเมื่อมีผู้โทรเข้า…